STATUT  

ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV)

 

CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1

ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV)”  din ROMÂNIA este o organizatie de persoane fizice, neguvernamentala, cu caracter nelucrativ, avand un caracter stiintific si educational, autonom si apolitic, infiintata in temeiul O.G. 26/2000 modificata prin Legea 276/27.11.2020 si are personalitate juridica.

 

Art. 2

 ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV)”  este organizata si functioneaza pe baza prezentului Statut.

 

TIPLICA GEORGE SORIN           SALAVASTRU CARMEN MARIA       NICULAE BOGDAN DIMITRIE

 

 

 

Art. 3

Denumirea Asociatiei este ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV) conform rezervarii de denumire nr. 185703/26.10.2020 eliberata de Ministerul Justitiei.

 

Asociatia se constituie pe o perioada nelimitata.

Sediul asociatiei este in Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 263E, sector 6

 

CAPITOLUL II : SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 4

In general, scopul Asociatiei consta in promovarea educatiei medicale continue in domeniul dermato-venerologiei si apararea valorilor si intereselor acestei comunitati medicale

In particular, Asociatia urmareste:

 • Sprijinirea medicilor dermato-venerologi la nivel national pentru dezvoltarea de activitati stiintifice si de cercetare proprii sau impreuna cu medicii dermato-venerologi din alte tari
 • Pastrarea si mentinerea unor standarde inalte ale actului medical dermato- venerologic, in relatiile cu celelalte specialitati medicale si cu serviciile de sanatate publica
 • Colaborarea cu institutiile de invatamant superior medical si din domenii inrudite, in vederea formarii si perfectionarii unor specialisti cu o inalta pregatire profesionala
 • Contribuirea la perfectionarea, modernizarea si reforma asistentei medicale in domeniul dermato-venerologiei
 • Ridicarea nivelului profesional si stiintific a membrilor sai
 • Ridicarea prestigiului, reprezentarea, sustinerea si promovarea intereselor profesionale, stiintifice, precum si protejarea activitatii tuturor membrilor Asociatiei, atat pe plan intern cat si international.

Asociatia isi propune sa promoveze si sa popularizeze informatii privind diferite tipuri de tratamente medicale  dermato-venerologice, si  sa asigure schimbul de informatii in acest domeniu.

 

 

TIPLICA GEORGE SORIN           SALAVASTRU CARMEN MARIA       NICULAE BOGDAN DIMITRIE

Art. 5

Obiectivele asociatiei ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV)” sunt urmatoarele:

 • asistenta  in  explorarea  resurselor financiare pentru  promovarea educaţiei   medicale   continue   în   domeniul   dermato-venerologiei sau pentru  dezvoltarea   unor   organizatii   neguvernamentale   cu   un   obiect similar de activitate;
 • consolidarea capacitatii organizationale a unor entitati neguvernamentale existente, prin training si asistenta in: dezvoltarea programelor educative proprii, implementare de proiecte de cercetare in domeniul dermato-venerologiei precum si administrarea acestora, relatii publice, colectare de fonduri si redactarea cererilor de finantare pentru proiectele de cercetare;
 • facilitarea accesului membrilor la informatia si resursele documentare din domeniul dermato-venerologiei la nivel national si international;
 • realizarea   unor studii, cercetari si sinteze stiintifice in domeniul dermato-venerologiei;
 • facilitarea parteneriatului intre asociatii similare nationale si internationale;
 • promovarea unor modalitati moderne de alocare, management si mobilizare a    resurselor  in sistemul de sanatate publica;
 • diversificarea   resurselor   de   finantare   pentru   initiativele   private   in domeniul cercetarii dermato-venerologice;
 • organizarea de seminarii, cursuri  si simpozioane internationale pentru dezvoltarea pregatirii stiintifice a membrilor sai;
 • elaborarea, editarea si sponsorizarea publicarii unor studii si lucrari de specialitate in domeniul dermato-venerologiei;
 • formarea si educarea profilactica a publicului prin : cursuri, cicluri de seminarii,   dezbateri   cu   caracter   educativ,   emisiuni   de   televiziune, organizarea  si  desfasurarea  unor  proiecte

 

TIPLICA GEORGE SORIN           SALAVASTRU CARMEN MARIA       NICULAE BOGDAN DIMITRIE

 • perfectionarea    medicilor   rezidenti   in   domeniul   dermato-venerologiei, inclusiv prin incurajarea si sprijinirea acestora pentru obținerea de burse si facilități, pentru aprofundarea pregătirii în centre de referință pentru specialitate din tară si din străinătate

 

 

 ASOCIATIA ROMÂDE DERMATOLOGIE SI VENEROLOGIE (ARDV)”, va desfasura inter alia, urmatoarele activitati:

 • Organizeaza in tara, congrese nationale, conferinte, consfatuiri, simpozioane si participa prin delegatii sai la congresele internationale si la orice alte manifestari stiintifice;
 • Organizeaza sedinte de comunicari si referate stiintifice si publica lucrari in revistele de specialitate
 • Organizeaza, impreuna cu sectoarele de resort cursuri de specializare sau perfectionare sau studii documentare in tara si in strainatate;
 • Obtine si acorda burse in tara si strainatate;
 • Acorda premii si distinctii pentru activitate profesional- stiintifica deosebita;
 • Se afiliaza la organizatii internationale de profil si colaboreaza cu societati sau asociatii similare din alte tari;
 • Editeaza, publica si difuzeaza prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare: carti, reviste, lucrari de specialitate, materiale publicitare, documentatii, traduceri in si din limba romana, etc;
 • Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in activitatea de ocrotire a sanatatii in domeniul dermato-venerologiei  precum si cu oricare alte institutii de cercetare stiintifica, institutii de invatamant superior, institutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entitati politice, comunitati si lideri locali, din ROMÂNIA sau din alte tari, precum si cu organisme si organizatii internationale.

 

TIPLICA GEORGE SORIN           SALAVASTRU CARMEN MARIA       NICULAE BOGDAN DIMITRIE